Tumblelog by Soup.io
 • maann0902
 • netgains
 • stockholmsyndrome
 • MadMaid
 • wruchujednostajniepopierdolonym
 • MathiasTausen
 • messedupmind
 • brzask
 • arrependimento
 • mala-cwaniara
 • dudirzanka
 • saaanx
 • imka13
 • innaitakasama
 • strumienpola
 • piar
 • palell
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

8516 90cd 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
8518 67f9 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
0459 df54 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viatereseek tereseek
9801 0959 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajossie jossie
1157 fe4f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajossie jossie
8520 b11a 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viajossie jossie
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
8517 32e6 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viakangurek kangurek
8643 db3d
Reposted bygamilamerydocholerysweetnothingghashfridays-karmaJuliettePrezesRadyMinistrowjanuschytrusp856alexandersmith8805sznur
Gdyby tylko ludzie mówili sobie nawzajem to, co naprawdę myślą.
— John Irving „Świat według Garpa”
4159 3f21
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapolciak polciak
5632 e8a3 500
Reposted fromsaski saski viakangurek kangurek
8777 45ea
Reposted fromcalifornia-love california-love viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl